Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Dominika Moryc

 • ​​
  07.05.2020

  klasa VII- Budowa i działanie narządu wzroku.
  Lekcja online, wymienienie narządów zmysłów, definicja zmysły, elementy budujące oko i ich omówienie.
  Uczniowie sami rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń, które odsyłają do oceny.
  klasa VIII- Materia i energia w ekosystemie.
  Lekcja online, omówienie krążenie materii w ekosystemach,przepływ energii w ekosystemie.
  Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń str 75-77. Chętni uczniowie rozwiązują zadania na oceny.
  Praca domowa
  zad 1,2/128 podręcznik.
 • 30.04.2020 - 05.05.2020
klasa VII- Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Regulacja nerwowo-hormonalna.
Lekcja online.Utrwalenie najważniejszych informacji o układzie nerwowym oraz hormonalnym. Uczniowie rozwiązywali zdania z podręcznika str 191 na oceny.
Praca domowa;uczniowie rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń str 96-97 i wysyłają do oceny. Uczniowie przygotowują się do sprawdzianu,który odbędzie sie

05.05.2020
klasa VIII-Temat: Zależności pokarmowe.
Lekcja online.Przypomnienie wiadomości z ostatniego tematu co to jest ekosystem.
Omówienie pojęć;łańcuch pokarmowy, ogniwo, poziomy troficzne organizmów, definicje nazw producenci,konsumenci,destruenci wraz z przykładami oraz rozwiązywanie przykładowych zdań związanych z tematem z zeszytu ćwiczeń str 73-74 zeszyt ćwiczeń.
Praca domowa zad 3124 podręcznik

28.04.2020

klasa VI- Sprawdzian wiadomości z działu Kregowce zmiennocieplne.
Lekcja online, uczniowie pisali sprawdzian, który wysyłają do sprawdzenia na email.

klasa V- Budowa mchów.
Lekcja online.Omówienie występowania mchów,środowisko życia, cykl rozwojowy. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń str 79,82.Praca domowa (uczniowie odrabiaja strone 80 i wysyłają zadania na oceny).

klasa VII-Higiena i choroby układu nerwowego.
Omówienie pojęć: stres (stres długotrwały, krótkotrwały, jak sobie radzić ze stresem),stwardnienie rozsiane,choroba Alzheimera.
Uczniowie rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń str 94-95 i wysyłają do oceny.
Uczniowie przygotowują się do powtórzenia i do sprawdzianu,który odbędzie się 05.05.

 • 23.04.2020
  klasa VII- Temat: Obwodowy układ nerwowy.Odruchy.
  Lekcja online.Omówienie funkcji oraz podziału obwodowego układu . Definicja oraz przykłady odruchów.
  Uczniowie jako notatkę do zeszytu mają przepisać punkty z ramki z zeszytu ćwiczeń str 93.
  Praca domowa: zeszyt ćwiczeń zadania ze stron 92-93 i odesłać do oceny.

  klasa VIII- Temat: Czym jest ekosystem?
  Lekcja online. Omówienie ekosystemu (biotop, biocenoza), podział ekosystemu, pojęcie sukcesja.Rozwiązywanie przykładowych zadań z ćwiczeniówki str 69-72.
 • 21. 04. 2020


  Klasa VI- Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Kregowce zmiennocieplne.
  Lekcja online.Przypomnienie wiadomości z działu oraz rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń. Uczniowie mają się przygotować do sprawdzianu.

  Klasa V- Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Tkanki i organy roślinne.
  Lekcja online.Uczniowie pisali sprawdzian z działu, który dostali na email.

  Klasa VII - Temat: Osrodkowy układ nerwowy.
  Uczniowie przypominają funkcje układu nerwowego oraz komorke nerwowa,z jakich elementow sie sklada.Porownanie ukladu nerwowego i hormonalnego.
  Omowienie części osrodkowego ukladu nerwowego ( mozgowie i rdzeń kregowy).Funkcje mózgu, mozdzku,pnia mózgu. Rozwiazywanie zadan z zeszytu cwiczen strony 90 i 91.
  Krotka notatka w zeszycie do nauczenia na kolejna lekcje ( przepiszcie z zeszytu ćwiczeń ZAPAMIĘTAJ i sie nauczcie na czwartek). • 16.04.2020

  Klasa VII
  temat: Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego. Lekcja online, omówienie funkcji układu nerwowego, komórki nerowowej, porównanie układu hormonalnego i układu nerwowego. Rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń.


  Klasa VIII
  temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

  Przypomnienie wiadomości dotyczacych pasożytów. Wyjaśnienie na czym polega symbioza, mutualizm, komensalizm i protokooperacja i ich przykłady. Rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
  Praca domowa: Opisz relacje biologiczne pomiędzy psem domowym a człowiekiem. Wymień ewentualne korzyści lub szkody, które wynikają z zależności, w jakiej pozostają te dwa gatunki.

 • 07.04.2020
  klasa VI- Temat; Gady.Przegląd i znaczenie gadów.
  Lekcja online z uczniami.Uczniowie jako pracę domową rozwiążą zad z cwiczeniówki str 85-92

  klasa V- Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Tkanki i organy roślinne". Lekcja z uczniami online. Wspólne rozwiązywanie zadań z cwiczeniówki. Uczniowie mają się przygotować do sprawdzianu.

  klasa VII-Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Układ oddechowy i układ wydalniczy.
  Lekcja online, uczniowie pisali sprawdzian, który potem odesłali do nauczyciela.

 • 02.04.2020

  Biologia

  Klasa VIII- Temat: Pasożytnictwo

  Proszę przeczytajcie temat z podręcznika „Pasożytnictwo”, a potem z ćwiczeniówki zróbcie zadania od str 61-64 oraz obejrzyjcie animację ze strony internetowej docwiczenia.pl i wpiszcie sobie kod: B8UFFM.

  Zapiszcie sobie krótką notatkę do zeszytu:

  Pasożytnictwo- relacja antagonistyczna między organizmami różnych gatunków , która przynosi jednemu z osobników korzyści, a drugiemu straty.

  Pasożyty dzielimy na :

  -zewnętrzne (żyjące na powierzchni ciała swojego żywiciela np. pijawki, wszy, wszy, kleszcze),

  -wewnętrzne( żyjące wewnątrz ciała swoich żywicieli np. tasiemce, nicienie).

  Klasa VII – Temat: Powtórzenie widomości z układu oddechowego oraz układu wydalniczego.

  Proszę powtórzcie sobie informacje na temat tych układów

  W zeszycie ćwiczeń rozwiążcie zadania strona 82-83.


 • 31.03.2020
  klasa V- Temat: Budowa i funkcje łodygi. Liść -wytwórnia pokarmu

  Przeczytajcie sobie temat ,a potem rozwiążcie zadania w zeszytach ćwiczeń do strony 76.
  Do zeszytu przedmiotowego zapiszcie sobie krótką notatke:
  1)Funkcje łodygi:
  Łodyga utrzymuje liście, owoce, kwiaty, przewodzi wodę i sole mineralne oraz substancje pokarmowe.
  2)Budowa łodygi:
  -pąk wierzchołkowy, węzły, międzywęźla.
  3)Budowa liści:
  Liście składają się z blaszki liściowej i nasady.U niektórych liści występuje także ogonek liściowy.
  4)Funkcje liści:
  Liście wytwarzają substancje pokarmowe podczas procesu fotosyntezy, zapewniają wymianę gazową oraz wyparowują wodę z rośliny(proces ten nazywamy transpiracją).
  W poniedziałek się odezwę do was.
  Pozdrawiam

  klasa VI- Temat: Płazy.Przegląd i znaczenie płazów.
Przeczytajcie temat z podręcznika oraz proszę rozwiązywać zadania z zeszytu ćwiczeń od str 77-84.
Uczniowie jako pracę domową mają w zeszycie przedmiotowym wykonać tabelkę i uzupełnić przystosowania płazów. Poniżej załącznik do pobrania.

PRZYSTOSOWANIA PŁAZÓW DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU LĄDOWYM

PRZYTOSOWANIA PŁAZÓW DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU WODNYM


W poniedziałek się odezwę do was.
Pozdrawiam

klasa VII- Temat: Powtórzenie wiadomości z działów: układ oddechowy i układ wydalniczy
Uczniowie powtarzają materiał zwracając szczególną uwagę na budowę poszczególnych układów.
Proszę, abyście mi wysłali pracę domową ( wszyscy oprócz Jakuba) dotycząca zapisania w zeszycie chorób układu wydalniczego.Termin wysłania do jutra (do środy).
W celu utrwalenia tematów przed sprawdzianem proszę przećwiczyć zadania, które zostały wam wysłane wraz z kodami do wpisania.
 • 26.03.2020
  klasa VIII - Temat: Drapieżnictwo.Roślinożerność.
  Lekcja z uczniami online
  Przeanalizowanie przykładów drapieżników , ich przystosowania do schwytania ofiar oraz sposoby polowania drapieżników.
  Strategie obronne roślin, przystosowania ssaków roślinożernych do pobierania pokarmu roślinnego
  Rozwiązywanie zadań w zeszytach ćwiczeń
  Praca domowa: zad5,6/58 oraz 7/60 zeszyt ćwiczeń
  Klasa VII - Temat: Powstawanie moczu.Higiena i choroby układu wydalniczego.
  Lekcja z uczniami online
  Przeanalizowanie ilustracji z podręcznika, omówienie dróg moczowych
  Notatka do zeszytu, rozwiązywanie zadań w zeszytach ćwiczeń.
  Praca domowa: Na podstawie animacji ze strony docwiczenia.pl (kod B7T1ML) uczniowie po obejrzeniu rozwiązują zadanie 6/78 zeszyt ćwiczeń
  W zeszycie przedmiotowym uczniowie zamieszczają kilka istotnych zdań n temat chorób układu wydalniczego.

 • 17.03.2020

BIOLOGIA

Do samodzielnej pracy uczniów :

Klasa V
Przeczytać tematy z podręcznika:

1)Pęd.Budowa i funkcje łodygi;

2)Liść-wytwórnia pokarmu.

Po przeczytaniu tematów w zeszycie rozwiązać zadania z podręcznika 1,2,3/105 oraz zad. 1/109

Klasa VI
Przeczytać tematy z podręcznika:

1) Płazy

2) Gady ( podręcznik od strony 93-107)

oraz w zeszycie ćwiczeń rozwiązać zadania od strony 73-83 wraz z zadaniami dla dociekliwych.

Klasa VII

Nauczyć się do sprawdzianu (układ oddechowy i u.wydalniczy) ze zwróceniem szczególnej uwagi na budowę poszczególnych układów.
Z zeszytu ćwiczeń uzupełnić zadania od strony 76-83.

Klasa VIII

Przeczytać tematy z podręcznika( str 93-106) Konkurencja. Drapieżnictwo. Roślinożerność.
W zeszycie przedmiotowym rozwiązać zadania z podręcznika : zad.2,3/96 oraz zad.1,2,4/106.

08-05-2020, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.