Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Dyrektor

mgr Marzena Szlachetko

Przebieg pracy zawodowej

Pani Marzena Szlachetko jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydział Pedagogiczno -Artystyczny, kierunek: Pedagogika – specjalność: edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie Oświatą; Edukacja artystyczna z zakresu plastyki i muzyki; Oligofrenopedagogika; Surdopedagogika; Terapia pedagogiczna; Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz kurs specjalny w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej; Edukacja przez szachy w szkole. Instruktor ZHP, w 2006 zdobyła stopień instruktorski – harcmistrza ZHP.

Zatrudnienie:

Ø Szkoła Podstawowa Nr 1 w Staszowie /1988 – 1990 r./

Ø Zespół Placówek Oświatowych PSP i P w Wiśniowej /1990 - 2013r./

Ø PSP w Wiśniowej zarządzana przez osobę fizyczną /2013 – 2015r./

Ø Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie /2014 - 2015 r./

Ø Zespół Placówek Oświatowych PSP i P w Mostkach /2015 - 2016 r./

Ø Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie /2015 - 2018 r./

Ø ZPO PSP i P w Wiązownicy Dużej od 2017 do nadal.

Ø Od 2018 roku dyrektor ZPO PSP i P w Wiązownicy Dużej.

Jako dyrektor inicjatorka takich programów rządowych jak: Aktywna Tablica, 0,4% Rezerwy części oświatowej, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wspólnie z nauczycielami koordynuje takimi programami edukacyjnymi jak: Mamo, tato nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół nas, Znajdź właściwe rozwiązanie, Bieg po zdrowie, Trzymaj formę, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Kubusiowi Przyjaciele Natury oraz kampaniami o zasięgu ogólnopolskim jak: Góra Grosza, Przerwa na czytanie, Szkoła do hymnu, Szkoła pamięta, Zachowaj trzeźwy umysł itp.

Propaguje ideę wolontariatu poprzez zbiórkę odzieży, żywności do Domu Dziecka, zbiórkę na WOŚP i PCK.
W swojej pracy wielokrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły: 1991 r., 1995 r., 1998 r., 2001 r., 2004 r., 2005 r., 2007 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., trzykrotnie Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 2008 r., 2019 r., 2020 r.

Pani Dyrektor Marzena Szlachetko w 2020 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej.

18-01-2021, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.