Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Rekrutacja do klasy I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WIĄZOWNICY DUŻEJ

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),
 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. 2015 poz. 24

  Harmonogram rekrutacji do pierwszej klasy na rok 2020/2021

 • 2 – 20 marca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 3 kwietnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 7 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • 9 – 16 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 20 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Dokumenty są dostępne w sekretariacie placówki.
26-03-2020, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.