Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Powstanie Wiązownicy

POWSTANIE WIĄZOWNICY

LEGENDA I HISTORIA

Miliony lat temu obszar naszej wioski porastała dziewicza puszcza. Z tą puszczą jak i nazwą naszej miejscowości wiążą się dwie legendy. Pierwsza z nich mówi o tym, że tutejszą puszczę zamieszkiwały liczne węże. Z czasem, kiedy na te tereny przybywali ludzie i karczowali lasy, węże musiały wyginąć. Pozostała tylko nazwa. Druga legenda jest bardziej prawdopodobna. Mówi o tym, że w tutejszych lasach dominującym gatunkiem był wiąz. I właśnie od licznych wiązów wzięła nazwę nasza miejscowość. Tyle legenda.

A teraz trochę historii. W czasach pierwszych Słowian przez nasze tereny prowadził szlak bursztynowy. Co to za szlak i dlaczego bursztynowy? Otóż nasz Bałtyk obfitował w bursztyn. I właśnie karawany kupieckie ciągnące ze Wschodu w poszukiwaniu bursztynu przejeżdżały przez nasze tereny. Do dzisiejszego dnia zachowała się latarnia, która przyświecała kupcom nocą, znajduje się ona koło naszej szkoły.

Gdy w roku 1795 dokonano III rozbioru Polski, nasza okolica znalazła się w zaborze rosyjskim. Zachował się z tego okresu pałac. Jego władcami byli kolejno: Pogodyn, Wasyl i Petro. Pałac wybudował Pogodyn, on również częściowo finansował budowę kościoła. Należy również wspomnieć, iż znajdujący się w Wiązownicy Koloni pałac był rezydencją letnią namiestników rosyjskich. I dlatego też w jego pobliżu rozciągały się ogromne sady, piękny park z egzotycznymi zwierzętami oraz alejki kasztanowe. Wraz z rokiem 1863 przyszło powstanie styczniowe. Car chcąc odciągnąć chłopów od powstania wydał akt uwłaszczeniowy. Ukaz ten polepszył nieznacznie położenia tutejszych chłopów.

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Wciąż postępujący na wschód front szerzy panikę wśród panów rosyjskich. Ucieka z Wiązownicy Petro. Wybucha Rewolucja Październikowa, Rzeczpospolita Polska odzyskuje niepodległość. Na przełomie lat 1921/22 majątek Petra ulega parcelacji. Mniej więcej w tym czasie do dwóch już istniejących dobudowano dwie kolejne sale w tutejszej szkole.

Po 123-letniej niewoli dzieci znów zaczęły uczyć się w języku polskim. Pierwszymi nauczycielami byli: kierownik szkółki Michał Wojna i nauczycielka Prabowska. Pogodne, chociaż ciężkie życie na wsi przerwał wybuch II wojny światowej. 6-letnia noc okupacji na długo pozostanie w pamięci tutejszych mieszkańców. Na naszych terenach istniał i działał oddział partyzancki „Jędrusie”. Groby kilku „Jędrusiów” znajdują się na naszym cmentarzu.

Nadchodzi 22 lipca 1944 roku a wraz z nim Manifest P.K.W.N., który mówi o oddaniu ziemi w ręce chłopskie. Potwierdza to reforma uwłaszczeniowa z 6 września 1944 roku. Ulegają parcelacji majątki powyżej 50 ha., każdy chłop otrzymuję ziemię, najmniejsze gospodarstwo to 4 ha. Powoli rozpoczyna się rozbudowa gospodarstw wiejskich, następuje modernizacja i mechanizacja rolnictwa. W 1966 roku zakończono budowę linii elektryfikacyjnej.

Obecnie Wiązownica Kolonia jest podobna do wielu innych wsi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy własną szkołę , Ośrodek Zdrowia, Bibliotekę Publiczną, Pocztę, Sklep, połączenie z gminą. Jak widzimy, wiele się zmieniło w naszej miejscowości od czasu bursztynowego szlaku i dużo ulegnie jeszcze zmianie.

26-01-2016, Anna Czerwiec-Krauze
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.