Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Renata Małek26.05.2020

Religia

Przedszkole oraz kl.0

1. Życzenia dla mojej mamy

https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A

2. Piosenka dla mojej mamy :

https://www.youtube.com/watch?v=L69GYwqOiiQ

3. Oddajemy cześć Sercu Pana Jezusa

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I

4. W Boże Ciało uczestniczymy w procesji

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA
Religia

Oddział przeszkolmy

 1. Maryja Matką Boga i moją Matką

  https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64

 2. 2. Odtworzenie prezentacji poświęconej NMP

  https://www.youtube.com/watch?v=sdWtSCdGWac

 3. Oddaję cześć Królowej Polski

  https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA

 4. Przymioty Maryi w Latanii Loretańskiej

  https://www.youtube.com/watch?v=4yCnWRY0zSQ


 • Realizacja zagadnień od 27.04.2020 – 10.05.2020

Religia kl. O oraz przedszkole

1. Śpiewamy dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=6NFjq3IGrcw

2.Dziękujemy Panu Bogu za Wiosnę https://www.youtube.com/watch?v=7pcnmfMdMuM

3. Piosenka pt,, Stworzenie” https://www.youtube.com/watch?v=4hNqFRzdsqw

4. Matka Boża jest naszą Matką https://www.youtube.com/watch?v=5qsy4RErrA4

Religia Kl. I-III

Bardzo proszę uczniów o opracowanie poniższych tematów oraz uzupełnienie na ich podstawie zeszytów ćwiczeń. Uzupełnione tematy z zeszyty ćwiczeń z poniższych tematów proszę przesłać do 9 maja 2020 na adres wolka76@o2.pl lub Messengera Prace zostaną ocenione.

1. Apostołowie mówią o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa

2. https://www.youtube.com/watch?v=IcU94EeMVps. Zmartwychwstanie Jezusa

3. Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

4. https://www.youtube.com/watch?v=J9gfPCugEr0 Przypowieść o dobrym pasterzu.

Religia kl. II

 • Eucharystia chlebem dającym życie wieczne

 • Pan Jezus we Mszy Świętej jednoczy nas między sobą

 • Niedziela pamiątką zmartwychwstania Jezusa

 • https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw . Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 • KL. III

 • Godne przyjmowanie Komunii Świętej

 • Komunia Święta zjednoczeniem z Jezusem

 • Dziękujemy i uwielbiamy Pana Jezusa Eucharystycznego

 • Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej

Religia kl. IV-VIII

Bardzo proszę o opracowanie poniższych tematów oraz wpisanie do zeszytu notatki do każdej z poniższej katechezy ( 3-4 zdania). Obok tematów zostały wpisane dodatkowe zagadnienia podlegają ocenie, które należy przesłać do 9 maja 2020 na adres wolka76@o2.pl lub Messengera.

* praca polega ocenie, proszę o przesłanie.

Kl. IV

 • Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie *

 • Biblijny opis Wniebowstąpienia Pańskiego

  https://www.youtube.com/watch?v=DseWOIqXmj4

 • Jezus posyła Ducha Świętego *

 • Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina *

 • Kla. V

  1. Ukrzyżowanie Chrystusa spełnieniem woli Ojca. *

 • Krzyż mocą w życiu chrześcijanina*

 • Chrzest uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej *

 • Zmartwychwstanie podstawą i źródłem chrześcijańskiego życia*

 • Kl. VI

 • Moja diecezja i parafie.

  Praca domowa

  Do jakiej parafii i diecezji należy moja miejscowość oraz kto nią kieruje( imię nazwiska księży naszej parafii oraz biskupa ordynariusza)*

 • Miłość Ojczyzny obowiązkiem chrześcijanina

  Praca domowa

  Napisz modlitwę w intencji Ojczyzny. *

 • Kultura chrześcijańska w Europie i Polsce

 • Powszechne powołanie do świętości *

  Kl. VII

  1. Jezus – Odkupiciel człowieka

  Praca domowa

  Napisz w jaki sposób Chrystus odkupił człowieka i co dzięki Jego ofierze otrzymał? *

  2. Znaczenie wiary w moim życiu *

  3. Maryja Matką wierzących

  4. Zesłanie Ducha Świętego – narodziny Kościoła*

 • KL. VIII

 • Wysiłki na rzecz jedności Kościoła – Unia Brzeska

  Praca domowa

  Zastanów się i odpowiedz pisemnie

  W jakich okolicznościach doszło do zawarcia Unii Brzeskiej *

 • Świętowanie dnia świętego – Niedziela Dzień Pański

  Praca domowa

  Zastanów się i odpowiedz pisemnie

  Czym charakteryzuje się szabat i dzień święty? *

WDŻ

Kl. IV

1. Ja i moje rodzeństwo https://www.youtube.com/watch?v=vPvgc92Nu-w

https://www.youtube.com/watch?v=v7S6jtsYmd4

2. Rodzina wielopokoleniowa https://www.youtube.com/watch?v=UPsyX366AiI

Kl. VIII

1. Czy internet jest ważniejszy od rodziny https://www.youtube.com/watch?v=xCJQtdnFhnk

2. Uzależnienie o internetu https://www.youtube.com/watch?v=ZgwoPqHKQvI

 • Miłość i cześć oddawana rodzicom – IV przykazanie

  Praca domowa

  Zastanów się i odpowiedz pisemnie

  ćw 1 z podręcznika str. 99. *

 • Życie darem Bożym – V przykazanie • Realizacja zagadnień od 15.04.2020 – 24.04.2020

  Religia Kl. I-III

  Bardzo proszę uczniów o opracowanie poniższych tematów oraz uzupełnienie na ich podstawie zeszytów ćwiczeń.


  Kl. I.

  1. Z miłości do nas Pan Jezus umiera na krzyżu – Wielki Piątek

  2. Modlę się przy grobie Pana Jezusa

  3. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy

  4. Przeżywam radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa


  Klasa II

 • Pan Jezus uczy nas przyjmować wolę Boga

 • Pan Jezus umiera za nasze grzechy – Wielki Piątek

 • Zmartwychwstanie Jezusa zwycięstwem nad grzechem i śmiercią

 • Msza Święta dziękczynieniem za Ofiarę, którą składa Pan Jezus pod postaciami chleba i wina


Kl. III

 • Zmartwychwstały Pan Jezus jest obecny we Mszy Świętej pod postacią chleba i wina

 • Ofiarowujemy Bogu dary – procesja z darami

 • Modlitwa Pańska przygotowaniem do Uczty Eucharystycznej

 • . Pragniemy jedności i pokoju


Religia kl. IV-VIII

Bardzo proszę o opracowanie poniższych tematów oraz wpisanie do zeszytu notatki do każdej z poniższej katechezy ( 3-4 zdania).

Klasa IV

1. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom

2. Eucharystia obietnicą życia wiecznego

3. Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem

4. Naszym życiem świadczymy o Chrystusie- nakaz misyjny


Klasa V

 • Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy

 • Eucharystia pokarmem dla ludzi

 • Jezus ucisza burzę na jeziorze

 • Jezus Panem życia

Kl. VI

 • Maryja nauczycielką życia Jezusa w modlitwie różańcowej

 • Maryja Królową Polski i ludzkich serc

 • Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo

 • Sanktuaria maryjne w Polsce​Klasa VII

 • Sprawiedliwość w życiu codziennym

 • Czyste spojrzenie na świat

 • Ludzie poszukują pokoju

 • Żyć słowem Bożym na co dzień

Klasa VIII

 • Kościół katolicki w dobie renesansu

 • Utracona jedność – ojcowie reformacji

 • Reforma katolicka – dzieło Soboru Trydenckiego

 • Kościół w Polsce – św. Jadwiga


WDŻ

Kl. IV

1. Koleżeństwo. Wypisz hasła, które kojarzą Ci się z koleżeństwem oraz wyślij zdjęcie

2. Dobre wychowanie. Wyszukaj w literaturze opowiadania, które jest przeciwieństwem dobrego wychowania lub wymyśl takie zdarzenie i je opisz .


Klasa VIII

1. Dojrzałość do małżeństwa. Wypisz akty prawne chroniące życie małżeńskie i rodzinne.

2. Wobec, choroby,cierpienia i śmierci. Zastanów się czy w twoim środowisku są rodziny, które zmagają się z chorobą kogoś bliskiego?

 • 25.03.2020

  Od poniedziałku, 23 marca od godziny 9.00, na stronie naszej diecezji

  https://diecezjasandomierska.pl/komunikat-w-sprawie-katechezy-multimedialnej/

  oraz na kanale YouTube ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku:

 • w poniedziałki i środy: dla młodzieży szkół średnich,

 • we wtorki i piątki: dla dzieci starszych i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy V-VIII)

 • w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (przedszkole – IV klasa)

 • Renata Małek

  Kl. I

  Wykonaj w podręczniku kolejne 2 katechezy.


  Kl.II

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń kolejne tematy na podstawie podręcznika. W razie wątpliwości proszę o kontakt na mesendżerze.


Kl. III

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń kolejne tematy na podstawie podręcznika. W razie wątpliwości proszę o kontakt na mesendżerze.


Kl. V

Bardzo proszę o przesłanie wykonanej prezentacji do 30.03.2020 na adres: wolka76@o2.pl ( prace zostaną ocenione).

Do zeszytu.


Katecheza

Temat: Pan Jezus uczy o rozwoju Królestwa Bożego- przypowieść o ziarnku gorczycy

Na podstawie podręcznika opracuj poniższe pytania i wpisz do zeszytu.

1. Dokończ zdania:

Królestwo Boże jest podobne do..........................................

Do Królestwa Bożego powołany jest ….....................................................................

Do Królestwa Bożego należymy od chwili................................................................

Jesteśmy zobowiązani troszczyć się o rozwój......................................................

2. Napisz co na temat Królestwa Bożego mówi nam tekst KKK 546. ( 2 zdania)

Proszę o wykonanie zdjęcia ćwiczenia 1,2 i przesłania na podany wyżej adres lub mesendżera do 27.03.2020.


Katecheza

Temat: Idea Królestwa Bożego i jego prawo- przypowieść o chwaście i sieci.

Na podstawie podręcznika opracuj poniższe pytania i wpisz do zeszytu.

1. Ułóż strzałkami pary z podanych wyrazów.

Siewca sąd ostateczny

rola świat

dobre nasienie Aniołowie

chwast szatan

nieprzyjaciel ludzie źli

żniwa Pan Jezus

żeńcy ludzie dobrzy

2. Dokończ zdanie

Sąd ostateczny ...................................................................

3. Ułóż pary z podanych wyrazów.

Sieć Królestwo Niebieskie

sortowanie ryb ludzie dobrzy

ryby złe sąd ostateczny


W przypowieściach o chwaście i o sieci Jezus uczy nas, że każdy jest zaproszony do Królestwa Bożego . Wszystkich czeka sąd i sprawiedliwa ocena, której dokona Chrystus w dniu sądu ostatecznego.

Wykonane ćwiczenia 1,2,3 proszę przesłać do dnia 02.04.2020

Kl. VI

Bardzo proszę o przesłanie zdjęcie wykonanych plakatów do 30.03.2020 na adres: wolka76@o2.pl lub na mesendżera. Tym którzy prace odesłali dziękuje. Prace zostaną ocenione. Proszę o zachowanie oryginału do czasu, gdy wrócimy do szkoły.


Katecheza

Temat: Pomnożenie chrześcijańskiego działa kultury.

Wpisz katechezę do zeszytu oraz na podstawie podręcznika zredaguj własnymi słowami przypowieść o talentach( str. 84) Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać proszę przesłać na adres wolka76@o2.pl lub na mesendżera do 30.03.2020

Kolejna Katecheza 37 str 86

Wpisz katechezę do zeszytu oraz notatkę w 3-3 zdaniach .


Kl. VII

Katecheza 34 ze strony 78 z podręcznika.

Wpisz katechezę do zeszytu oraz na podstawie podręcznika wypisz ,,Osiem Błogosławieństw.'

Praca domowa

Wybierz jedno z błogosławieństw i napisz w 5-6 zdaniach jak rozumiesz to prawo z Kazania na Górze . Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać proszę przesłać na adres wolka76@o2.pl lub na mesendżera do 30.03.2020

Katecheza kolejna 35 ze strony 80.

z podręcznika wypisz uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy.

Praca domowa

Wklej ilustrację lub wykonaj, która przedstawia jeden z tych uczynków.


Kl. VIII

Katecheza 36 ze strony 82 z podręcznika.

Wpisz katechezę do zeszytu oraz na podstawie podręcznika odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania ze strony 83 ( zastanów się i odpowiedz). Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać proszę przesłać na adres wolka76@o2.pl lub na mesendżera do 30.03.2020

Katecheza kolejna 37 ze strony 84 z podręcznika.

Wpisz katechezę do zeszytu oraz na podstawie podręcznika odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania ze strony 85 ( zastanów się i odpowiedz). Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać proszę przesłać na adres wolka76@o2.pl lub na mesendżera do 31.03.2020.

Prace zostaną ocenione. • ​18.03.2020

Klasa IV - Przyroda

Opracowanie kolejnych trzech tematów z podręcznika z notatką w zeszycie do każdego z nich.

 • 16.03.2020

Klasa IV

J. angielski: tłumaczenie kolejnych 3 czytanek z podręcznika

Historia: opracowanie 3 kolejnych tematów z podręcznika

Technika: wypełnianie testów online dotyczące karty rowerowej z dowolnej strony internetowej

Informatyka: wykonanie prezentacji multimedialnej na dowolny temat( minimum 10 slajdów)

Matematyka: powtórzenie z działów opracowanych do tej pory od początku roku szkolnego na stronie internetowej
https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy

Znajdziecie tam testy online. Opracujcie je do ułamków zwykłych ( w tym dziale do zadania 4).
Podzielcie się potem swoimi sukcesami na messengerze. Powodzenia.

Religia: opracowanie 2 kolejnych tematów z podręcznika z notatką w zeszycie ( 2-3 zdania)

Kl. VIII

Religia : przygotowanie kolejnych pytań do zaliczenia z katechizmu dla bierzmowanych

Kl. III

Religia: na pamięć tekst spowiedzi w konfesjonale oraz opracowanie kolejnych 2 tematów z zeszytu ćwiczeń.

Kl. II

Religia opracowanie w zeszycie ćwiczeń kolejnych 2 tematów

Klasa VI

Religia: wykonanie plakatu dotyczącego pontyfikatu Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Klasa V

Religia: Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej nabożeństwa Drogi Krzyżowej (co najmniej 15 slajdów)

26-05-2020, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.