Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Elżbieta Kubik

 • 04.05.2020

  klasa 7

  Thema: Kiedy masz urodziny?

  Podręcznik Ćw. 5/75 Zapiszcie pytanie :

  Wann hast du Geburtstag?- Kiedy masz urodziny?

  Ich habe am………………….+n ……………….Geburtstag.

  15.04-Ich habe am fünfzehnten April Geburtstag.

  W ćwiczeniu macie świeta:

  Weihnachten 25.12 -Boże Narodzenie

  Ostern 04.04 – Wielkanoc

  Pfingsten 23.05 –Zielone Świątki

  Polnischer Nationalfeiertag 11.11- Święto Niepodległości

  Kindertag 01.06- dzień dziecka

  Deutscher Nationalfeiertag 03.10- Święto narodowe w Niemczech

  Muttertag 26.05- Dzień Matki

  Wybierzcie 3 święta i zapiszcie słownie , odpowiadając na pytanie.

  Wann ist………………?

  Praca domowa-Hausaufgabe

  Ćw.4/74

  klasa 8

  Thema: Najważniejsze informacje o Szwajcarii.

  Podrecznik Üb.1/ 76

  Odpowiedzcie na pytania, poniżej zamieszczam tłumaczenie pytań z podręcznika:

 • Z jakimi krajami graniczy Szwajcaria?

 • Co jest stolicą Szwajcarii?

 • Jaką powierzchnię ma Szwajcaria?

 • Jakimi językami mówi się w Szwajcarii?

 • Czym płacimy w Szwajcarii?

 • Z czego słynie Szwajcaria?

 • Du wirst ihr werdet

  Er/sie/es wird Sie/sie werden

  Zeszyt ćwiczeń Üb. 5/79

  Odpowiadamy całym zdaniem.

  Üb.2/76

  Słuchając tekstu w miejsce liczb wpiszcie odpowiedni czasownik.

  z.B. 1-stattfinden

  Następnie zapiszcie odmianę czasownika ,,werden”

  Ich werde wir werden
 • 27-30.04.2020

  Klasa 8

  THEMA: Składamy propozycję.

  Otwórzcie podręcznik Üb.1/74. Według wzoru jaki mamy w podręczniku spróbujemy złożyć propozycję na Wandertag- dzień pieszej wycieczki. W odpowiedzi użyjemy konstrukcji zdania z zu (kiedy budujemy zdania z zu znajdziecie dokładne wyjaśnienie na str.81)

  W zeszycie zapisz 3 pytania i 3 odpowiedzi

  Vorschlag:- propozycja

  Ich schlage vor…- proponuję…

  Ich beabsichtige,…-zamierzam….

  Leute, wer hat Absicht…- ludzie, kto ma zamiar….

  Ich habe Lust,….- ja mam ochotę…

  Zustimmung-zgoda

  Gute Idee-dobry pomysł

  Klasse!/Super!-super

  Ich bin dafür.- Jestem za.

  Ablehnung-odrzucenie

  Das finde ich langweilig- Uważam , że to nudne.

  Dort sterbe ich vor Langweile.- Tam umrę z nudów.

  Ich bin dagegen- jestem przeciwko

  Tut mir leid, ich war da am Wochenende- przykro mi byłem tam w weekend

  Gegenvorschlag- inna propozycja

  Ich möchte mir lieber…-Chciałbym bardziej…

  Ich möchte lieber- chciałbym bardziej…

  Können wir nicht…- czy nie moglibyśmy…

  Üb.2 Dobierz do zdań właściwe reakcje.

  1.Heute ist es wirklich sehr heiß. A.Ich schlage vor, ins Konzert zu gehen.

  2.Ich möchte Musik live hören. B. Ich auch. Ich schlage vor, Pizza essen zu gehen.

  3.Ich möchte mir ein neues Kleid kaufen. C.Ich schlage vor, den Bus zu nehmen.

  4.Ich habe Hunger. D.Ich schlage vor, ins Museum zu gehen.

  5. Ich will nicht zu Fuß gehen. E.Stimmt. Ich schlage vor, ins Schwimmbad zu gehen.

  6. Was machen wir am Wandertag? F. Ich schlage vor, ins Einkaufszentrum zu fahren.
  Klasa 7

  THEMA: Miesiące i liczebniki porządkowe.

  Üb.1 Posłuchajcie nazwy miesięcy a następnie powtórzcie. Wpiszcie je do zeszytu jako notatkę.

  I-Januar VII-Juli

  II-Februar VIII-August

  III-März IX-September

  IV-April X-Oktober

  V-Mai XI-November

  VI-Juni XII-Dezember

  Üb.2 Otwórzcie podręcznik str.81

  Wpiszcie liczebniki porządkowe do zeszytu i zaznaczcie końcówkę –te i –ste oraz wyjątki: 1,3,7,8

  Üb.3/74

  Posłuchamy a następnie zapiszemy daty podane w nagraniu. (ćwiczenie można wykonać również bez słuchania)
 • 20.04.2020

  KLASA 7

  Temat: Jaka jest pogoda?-ćwiczenia.

  Ṻb.4/73 – podręcznik – pracujemy wspólnie na Skype/Discord. Następnie robicie notatkę do zeszytu.

  A. 3,5

  B.1,4

  C.7,9,2

  D.10,6,8

  Ṻb.4/73 – podręcznik- praca samodzielna.

  Odpowiedzcie na pytania:

  Was ist deine Lieblingsjahreszeit?- Jaka jest Twoja ulubiona pora roku?

  Meine Lieblingsjahreszeit ist………- Moją ulubioną porą roku jest……………..

  Wie ist das Wetter im Winter?- Jaka jest pogoda zimą?

  Es ist……..

  Was machst du gern im Winter? – Co robisz chętnie w zimie?

  Ich laufe Schlittschuh- jeżdżę na łyżwach

  Ich fahre Schlitten- jeżdżę na sankach

  Ich fahre Ski- jeżdżę na nartach


  Klasa 8

  TEMAT: Kino i teatr- pytania i odpowiedzi.

  Wpiszcie notatkę do zeszytu i odpowiedzcie na pytania. Przykładowe odpowiedzi macie w nawiasie, ale możecie dodać własne.

  1.Wann warst du das letzte Mal im Theater?- kiedy ostatnio byłeś/-aś w teatrze?

  Ich war…. ( am Wochenende- w weekend; am Freitag- w piątek, am Samstag- w sobotę…)

  2.Mit wem warst du im Theater?- z kim byłeś/-aś w teatrze?

  Ich war….( mit meiner Klasse- z klasą, mit meinem Freund- z przyjacielem, mit der Familie- z rodziną…

  3.Was hast du dich angesehen?- Co oglądałeś/-łaś?

  Ich habe mich…………………………angesehen- Oglądałem/-am………………………

  Hausaufgabe- praca domowa

  Przyporządkuj argumenty od A do H do podanych kategorii oraz je przetłumacz (korzystaj ze słownika na końcu podręcznika).

  ARGUMENTE:

  KINO

  THEATER

  PRO (za)

  CONTRA(przeciw)

  A.Die Eintrittskarten sind sehr teuer.

  B. Hier kann man tolle Effekte sehen.

  C. Jedes Stück kann man live mitbekommen.

  D.Man hat immer ein paar Filme zur Auswahl.

  E.Die Karten muss man einige Zeit vorher reservieren.

  F.Nach ein paar Monaten kann man denselben Film im Fernsehen sehen.

  G.Während der Filmvorführung darf man essen.

  H. Während der Aufführung darf man nichts essen und trinken.

  zur Auswahl- do wyboru

  vorher- wcześniej

  teuer-drogi

  toll-wspaniały

  ein paar- kilka
 • 07.04.2020

KLASA 7

TEMAT: Opis pogody i pory roku.

Wpiszcie sobie notatkę pod tematem lekcji.

Der Frühling-wiosna

Der Sommer- lato

Der Herbst- jesień

Der Winter- zima

Es ist frostig- jest mroźno

Es ist kalt- jest zimno

Es ist kühl- jest chłodno

Es ist warm – jest ciepło

Es ist heiβ- jest gorąco

Es ist sonnig- jest słonecznie

Es ist bewölkt- jest zachmurzone

Es ist windig- jest wietrznie

Die Sonne scheint- świeci słońce

Es regnet- pada deszcz

Es schneit- pada śnieg

Odpowiedzcie na pytania w 2 zdaniach:

 1. Wie ist das Wetter im Winter?- Jaka jest pogoda w zimie?

…………………………………………………………………..

 1. Wie ist das Wetter im Sommer- Jaka jest pogoda w lecie?

…………………………………………………………………….

Użyjcie zwroty, które poznaliśmy wcześniejKLASA 7 i 8

Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Niemczech.

Obejrzyjcie film a następnie uzupełnijcie assocjogram.

https://www.youtube.com/watch?v=2PAAH6mn7fY

KLASA 8

Temat: Kino i teatr.

Do zeszytu wpiszcie sobie zwroty związane z kinem i teatrem.

Die Leinwand-ekran w kinie

Der Film –film

Die Schauspieler/in - aktor

Die Zuschauer- widz

Die Effekte sehen- widzieć efekty

In der letzten Reihe, mittag sitzen- siedzieć w ostatnim rzędzie, pośrodku

Die Kinokarte- bilet do kina

Während der Filmvorführung: Man darf Essen und trinken- podczas filmu można jeść i pić

Die Bühne- scena

Das Teaterstück- sztuka teatralna

Die Schauspieler/in- aktor

Die Zuschauer-widz

Das Stück live mitbekommen- oglądać sztukę na żywo

mittig, in der zweiten Reihe sitzen- siedzieć pośrodku, w drugim rzędzie

die Theaterkarte- bilet do teatru

Während der Aufführung: Essen Und Trinken sind verboten- podczas przedstawienia jedzenie i picie są zabronione.

Znajdź i zapisz 2 różnice i 2 podobieństwa kina i teatru.

Unterschiede(różnice):

Ähnlichkeit(podobieństwo):


 • 25.03.2020 KLASA VIII

Thema: Pracujemy ze słownikiem.

Dziś popracujecie ze słownikiem, który znajduje się na końcu książki. Pod tematem lekcji zapiszcie sobie ćwiczenie i przetłumaczcie słowa, zwroty i zdania.

Üb. 1

Gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung-

Wo befindet sich das Rathaus-

Ich stelle die Milch in den Kühlschrank-

Monika hängt das Bild an die Wand-

Die Jugendherberge befindet sich neben der Konditiorei-

Die Treppe hoch ist die Bibliothek-

Die Treppe runter befindet sich der Computerraum-

Entschuldigung, wo befindet sich das Hotel?-

 • 25.03.2020 KLASA VII

Thema: Pracujemy ze słownikiem.

Dziś popracujecie ze słownikiem, który znajduje się na końcu książki. Pod tematem lekcji zapiszcie sobie ćwiczenie i przetłumaczcie słowa, zwroty i zdania.

Üb.1

Ich möchte zu Mittag Fisch mit Salzkartoffeln essen-

Salz ist salzig-

Ich esse kein Eis, denn es ist zu kalt-

Was kostet eine Flasche Mineralwasser?-

Ich habe Hunger-

Ich mag Tomatensuppe mit Reis-

Er isst keinen Käse, denn er ist zu salzig-

Zum Frühstück esse ich Käsebrot- • 23.03.2020r. KLASA VIII

  Thema: Najważniejsze informacje o północnych Niemczech.

  Dziś popracujemy z filmem  . Obejrzyjcie sobie krótki film o północnych Niemczech a następnie wykonajcie następujące zadanie. Jak obejrzeć film? Wyjaśniam krok po kroku…

 • W wyszukiwarkę wpisujecie docwiczenia.pl

 • Wpisujecie w miejsce na kod następujący KOD: K8EXPD i Enter

 • I macie gotowy film do obejrzenia, film trwa 2:46

 • Wir sind im Norden von Deutschland. Hier ist das Meer. Hier gibt es keine Berge, das Land ist …………………………………. Es gibt Felder……………………………………… und…………………………………… Wiesen. Aber es gibt in Norddeutschland nicht nur…………………………………………….. Landschaften und Natur. Es gibt auch……………………………………………………… Städte.

  To jest słownictwo związane z filmem

  die Altstadt – starówka

  der Autounfall, Autounfälle – wypadek komunikacyjny

  die Behörde für Straßenverkehr – urząd ds. ruchu drogowego

  der Berg, Berge – góra bewundern – podziwiać

  falsches Parken – niepoprawne parkowanie

  fehlerhaftes Fahren – niewłaściwa jazda

  das Feld, Felder – pole

ach – płaski

der Hafen – port

das Land – ziemia, kraina, kraj

die Landschaft, Landschaften – krajobraz

lebendig – tętniący życiem

die Meerestiere – owoce morza

im Mittelalter – w średniowieczu

sammeln – zbierać

die Spezialität, Spezialitäten – specjał

die Strafpunkte – punkty karne

unberührt – nietknięty, nienaruszony

weit – szeroki, rozległy

die Wiese, Wiesen – łąka

die Wirtschaft – gospodarka

zeitweise – przez dłuższy czas

Obejrzyj film i uzupełnij tekst podanymi przymiotnikami. Ćwiczenie wpiszcie do zeszytu.

schöne • große • weite • interessante • unberührte • flach

 • 23.03.2020r. KLASA VII

  Thema: Najważniejsze informacje o Berlinie.

  Dziś popracujemy z filmem  . Obejrzyjcie sobie krótki film o Niemczech a następnie wykonajcie następujące zadanie. Jak obejrzeć film? Wyjaśniam krok po kroku…

 • W wyszukiwarkę wpisujecie docwiczenia.pl

 • Wpisujecie w miejsce na kod następujący KOD: K7D272 i Enter

 • I macie gotowy film do obejrzenia, film trwa 2:52

 • die Carrywurt; -¨e – kiełbaska z przyprawą curry

  der Döner; - – kebab

  der Fernsehturm – wieża telewizyjna

  das Gericht; -e – potrawa

  die Hauptstadt; -¨e – stolica

  hoch – wysoki

  die moderne Kuppel – nowoczesna kopuła

  die Mauer – mur

  der Mensch; -en – człowiek

  große Parks mit Bäumen und Seen – duże parki z drzewami i jeziorami

  die Reste – resztki, pozostałości

  die Sehenswürdigkeit; -en – atrakcja turystyczna

  der Verkehr – ruch drogowy, komunikacja

  Sieh dir den Film noch einmal an und kreuze an: richtig (R) oder falsch (F). Obejrzyj film kolejny raz i zaznacz: prawda (R) lub fałsz (F).

  Do filmu wykonajcie następujące ćwiczenie i wpiszcie je do zeszytu.

  1. Berlin ist die Hauptstadt von Österreich. R F

  2. Hier leben etwa 3,5 Millionen Menschen. R F

  3. Berlin hat keine Sehenswürdigkeiten. R F

  4. Auf den Straßen fahren Busse, Straßenbahnen, Autos und Fahrräder. R F

  5. Typische Berliner Gerichte sind Pizza und Döner. R F

  Tłumaczenie zdań do filmu:

  1Berlin jest stolicą Austrii.

  2. Tutaj mieszka około 3,5 miliona ludzi.

  3. W Berlinie nie ma atrakcji turystycznych.

  4. Po ulicach jeżdżą busy, tramwaje, auta i rowery

  5. Typową niemiecką potrawą jest Pizza i kebab.

  Tłumaczenia zdań nie wpisujecie do zeszytu!
 • 17, 19.03.2020

  KLASA VII

  Język niemiecki

  17.03.2020r.

  Thema: Budujemy zdania ze spójnikiem ,, denn”

  Zasadę budowy zdań ze spójnikiem ,,denn” już znacie. Przypomnijcie sobie, jak budujemy zdania ze spójnikiem ,, ponieważ” i wykonajcie ćwiczenie w zeszycie.

  Die Gemüsesuppe/Paul-zu salzig

  Die Gemüsesuppe schmeckt Paul nicht, denn sie ist zu salzig.

  Zupa warzywna nie smakuje Paulowi, ponieważ jest za słona.

  Przepiszcie przykład do zeszytu i wykonajcie według wzoru pozostałe.

  Der Käse/uns-scharf………………………………………………………………………………..

  Das Brathähnchen/mir-nicht warm…………………………………………………………………

  Der Orangensaft/Sie-nicht sauer……………………………………………………………………..

  Der Kaffee/Tanja und Alex-zu bitter…………………………………………………………………

  Die Schokolade/ dem Kind- zu süβ…………………………………………………………………..

  19.03.2020r.

  Thema: Doskonalimy sprawność czytania ze zrozumieniem.

  Przeczytajcie tekst z Üb.2/66 a następnie odpowiedzcie na pytania.(podręcznik)

  W tym zdaniu macie także stopniowanie przymiotnika gern- chętnie. Wpiszcie go do zeszytu.

  gern-lieber-am liebsten

  Podaję ceny do A – 9,40€, B 3,60€, C-1,40€( będą Wam potrzebne w tekście)

  Pod tekstem macie pytania do niego, podaję Wam ich tłumaczenia.

 • Ile pieniędzy ma przy sobie Sophie?

 • Co chce kupić?

 • Ile kosztuje Hamburgr?

 • Kto chce kupić wodę mineralną?

 • Dlaczego Sophie chce napić się herbaty?

 • Odpowiedzi do pytań ( w języku niemieckim) zapiszcie w zeszycie .

  Na końcu książki jest słowniczek i możecie z niego korzystać, ale jeśli coś jest niejasne piszcie do mnie przez Messenger.

  Pozdrawiam i dużo zdrówka !


  KLASA VIII

  17.03.2020

  Stunde

  Thema: Jak dojdę do…?

  Podręcznik:Ü1/64 – Odpowiedzcie na pytania, patrząc na plan miasta.

  Podaję tłumaczenia pytań:

 • Co znajduje się na Paulanerweg?

 • Ile mostów jest w mieście i jak się nazywają?

 • Gdzie znajduje się teatr?

 • Czym można dojechać do dworca?

 • Co znajduje się na Marktplatz?

 • Na jakiej ulicy znajduje się schronisko młodzieżowe?

 • Co leży pomiędzy ulicami: Rosenalee, Lindenstraβe….?

 • Co znajduje się na ulicy Kastanienweg naprzeciwko hotelu?

 • Üb. 1/66 Przeczytajcie teksty spróbujcie dopasować odpowiednie tytuły. Zwróćcie uwagę, że dwa z nich nie pasują do żadnego.

  Üb.2 Przeczytajcie zdania i zdecydujcie, które z nich jest prawdziwe lub fałszywe.

  Odpowiedzi do zadania 1 i 2 zapiszcie sobie w zeszycie. W razie potrzeby korzystajcie ze słownika, który macie na końcu książki.

  Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo!!!

  Odpowiedzi zapiszcie sobie w zeszycie, wspomagając się planem miasta w książce.

  Dodatkowo niech każdy z Was wybierze sobie dowolny punkt w Waszej okolicy i krótko opisze drogę zwrotami, jakie poznaliśmy na zajęciach.( znajdujecie się w Waszym miejscu zamieszkania)

  -Entschuldigung, wo befindet sich……. .(sklep (Geschäft);

  przystanek( Haltestelle)…

  -Gehen Sie….

  19.03.2020

  Thema: Doskonalimy sprawność czytania ze zrozumieniem.

  Üb. 1/66 Przeczytajcie teksty spróbujcie dopasować odpowiednie tytuły. Zwróćcie uwagę, że dwa z nich nie pasują do żadnego.

  Üb.2 Przeczytajcie zdania i zdecydujcie, które z nich jest prawdziwe lub fałszywe.

  Odpowiedzi do zadania 1 i 2 zapiszcie sobie w zeszycie. W razie potrzeby korzystajcie ze słownika, który macie na końcu książki.

  Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo!!!

04-05-2020, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.