Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Regulamin dowozu

REGULAMIN DOWOZU

1. Autobus szkolny przywozi i odwozi uczniów z miejsca do tego wyznaczonego, tj. sprzed bramy szkolnej oraz przystanków wcześniej wyznaczonych.

2. Organizatorem dowozów jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, który we współpracy z dyrekcja szkoły określa w planie przystanki dla autobusu i godziny jego odjazdu.

3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły i w terminie do 1 września przekazuje ją opiekunowi dowozów.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun.

5. Uczniowie szkoły/dzieci przedszkolne objęte dowozami wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w wyznaczonych miejscach.

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z domu do autobusu szkolnego oraz powracających po lekcjach z autobusu do domu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice o czym powiadamia dyrektor szkoły.

7. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy; zajmuje miejsce tak, widział zachowanie uczniów podczas jazdy.

8. Uczniowie maja przydzielone miejsca tak, aby widział ich zachowanie uczniów podczas jazdy.

9. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie szkolnym odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

10. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonym przystanku.

11. Na autobus szkolny uczniowie oczekują na placu szkolnym. W czasie wolnym NIE WOLNO wychodzić samodzielnie poza plac szkolny.

12. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu na dany przystanku w swojej miejscowości.

13. Po zakończonych lekcjach nadzór nad dojściem od budynku szkoły do autobusu, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem.

14. Uczniowie, którzy są zmuszeni przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

15. Dzieci poniżej 7 lat uczęszczające do przedszkola(zerówki) drogę do autobusu szkolnego i odwrotnie pokonują pod opieką rodzica lub innej dorosłej osoby za pisemną zgodą rodziców.

16. Wszelkie sytuacje, kiedy uczeń nie wraca autobusem szkolnym lub wysiada na innym niż swój właściwy przystanek powinny być zgłaszane opiekunowi dowozu i poparte pisemną zgoda rodziców (data, podpis rodzica, miejsce gdzie uczeń ma opuścić autobus.

17. Za naruszenie regulaminu uczeń może zostać ukarany, za przestrzeganie może zostać nagrodzony.

18. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista.

W autobusie NIE WOLNO:

- zmieniać miejsca podczas jazdy,

- wychylać się przez okno,

- bić się,

- używać słów niecenzuralnych,

- krzyczeć, śmiecić,

- opuszczać autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,

- traktować opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku.

REGULAMIN DOWOZU

1. Autobus szkolny przywozi i odwozi uczniów z miejsca do tego wyznaczonego, tj. sprzed bramy szkolnej oraz przystanków wcześniej wyznaczonych.

2. Organizatorem dowozów jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, który we współpracy z dyrekcja szkoły określa w planie przystanki dla autobusu i godziny jego odjazdu.

3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły i w terminie do 1 września przekazuje ją opiekunowi dowozów.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun.

5. Uczniowie szkoły/dzieci przedszkolne objęte dowozami wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w wyznaczonych miejscach.

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z domu do autobusu szkolnego oraz powracających po lekcjach z autobusu do domu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice o czym powiadamia dyrektor szkoły.

7. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy; zajmuje miejsce tak, widział zachowanie uczniów podczas jazdy.

8. Uczniowie maja przydzielone miejsca tak, aby widział ich zachowanie uczniów podczas jazdy.

9. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie szkolnym odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

10. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonym przystanku.

11. Na autobus szkolny uczniowie oczekują na placu szkolnym. W czasie wolnym NIE WOLNO wychodzić samodzielnie poza plac szkolny.

12. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu na dany przystanku w swojej miejscowości.

13. Po zakończonych lekcjach nadzór nad dojściem od budynku szkoły do autobusu, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem.

14. Uczniowie, którzy są zmuszeni przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

15. Dzieci poniżej 7 lat uczęszczające do przedszkola(zerówki) drogę do autobusu szkolnego i odwrotnie pokonują pod opieką rodzica lub innej dorosłej osoby za pisemną zgodą rodziców.

16. Wszelkie sytuacje, kiedy uczeń nie wraca autobusem szkolnym lub wysiada na innym niż swój właściwy przystanek powinny być zgłaszane opiekunowi dowozu i poparte pisemną zgoda rodziców (data, podpis rodzica, miejsce gdzie uczeń ma opuścić autobus.

17. Za naruszenie regulaminu uczeń może zostać ukarany, za przestrzeganie może zostać nagrodzony.

18. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista.

W autobusie NIE WOLNO:

- zmieniać miejsca podczas jazdy,

- wychylać się przez okno,

- bić się,

- używać słów niecenzuralnych,

- krzyczeć, śmiecić,

- opuszczać autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,

- traktować opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku.

26-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.