Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej

Wiązownica Duża 135, 28-200 Staszów

tel. 15 866 6107 fax 15 866 6107

pspwd@poczta.fm

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min)

arkusz standardowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu

arkusz dla osób z autyzmem,
w tym
z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewidomych

arkusz dla osób słabosłyszą-cych i niesłyszą-cych

arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135


Poniżej do pobrania sprawdziany szóstoklasisty

z lat 2002 - 2015 w formacie pdf

2015

cz. I Język polski i matematyka

cz. II Język angielski

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

17-03-2020, M. O.
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.